Drupal 8 - moduly, témata, distribuce …

Drupal sám o sobě je základní platforma, na kterou se může přidávat další funkcionalita pomocí různých modulů. O zobrazení toho všeho se stará téma vzhledu (theme). A tohle dohromady může být zabaleno v tzv. Drupal distribucích.

Úvod

Díky krátkému úvodu do problematiky Drupalu už máme základní představu, co jsou jeho silné stránky a kdy má smysl o Drupalu začít uvažovat. Teď se podíváme podrobněji na základní kameny každého webu postaveného na Drupalu.

Drupal core = nutný základ

https://www.drupal.org/docs/8/core/basic-structure-of-drupal-8

Drupal core je základ, který zajišťuje základní funkčnost. Představte si to jako základní desku pro stavbu Lega (Lego je časté přirovnání užívané pro Drupal).

Drupal core modules = základní sada modulů

https://www.drupal.org/docs/8/core/modules

Samotné jádro je holý základ, který je třeba rozšířit o další funkcionalitu. K tomu slouží základní sada modulů, tzv. Code modules. Při výchozí instalaci je většina těchto modulů zapnutá, jejich vypnutí/zapnutí či instalaci bez jejich zapnutí ale preferuje většina zkušenějších uživatelů, kteří už mají zkušenosti a vědí, co chtějí.

Např. proč mít zapnutý multijazyčný modul pro jednojazyčný web. Je to jako dostat krabičku Lega s kostkami, v jednom případě se už sestavenou, v druhém jsou kostky extra.

33Core modules

Drupal contributed modules = rozšiřující moduly

https://www.drupal.org/docs/8/modules/, https://www.drupal.org/project/project_module/index?project-status=full…

Začnu přirovnáním s legem - moduly jsou jako rozšiřující pytlíčky s kolečky, hejbátky … Každému se hodí něco, podle toho, co staví. Možných kombinací jsou mraky, občas bývá složitější vybrat si tu správnou kombinaci, obzvláště, když různé moduly dělají stejné/podobné věci.

Drupal core themes = základní témata vzhledu

https://www.drupal.org/docs/8/core/themes

V Drupalu je několik základních témat vzhledu, a to jak pro frontend, tak backend (administraci). Klasikou v Drupalu pro frontend je téma Bartik, pro backend zase Seven. Bartik bude asi sloužit jen jako testovací téma, s admin tématem Seven se dá fungovat.

Drupal contributed themes = rozšiřující témata vzhledu

https://www.drupal.org/docs/8/themes, https://www.drupal.org/project/project_theme 

Stejně jako contrib moduly existují témata vytvářena komunitou. Některá lepší, jiná horší, ale dá se jich najít pár použitelných. Stejně si nejspíš vyberete pár podle svých potřeb, popř. si nějaké vlastní vytvoříte. Rozhodně lze také doporučit zkusit vytvořit subtéma již existujícího vzhledu.

A pozor: témata znamenají mimo jiné JavaScript, takže pozor na podvodné kódy na těžení Bitcoinů apod. Obzvláště témata stažená z různých neoficiálních portálů mohou způsobit neplechu.

Drupal distributions = instalace zahrnující již připravené moduly, konfigurace …

https://www.drupal.org/docs/8/distributions

Pokud k základnímu Drupalu přibalíte vlastní vybrané moduly, různé doplňující knihovny, jejich konfiguraci a nastavení, máte vlastně připravenou instalaci Drupalu na míru, tedy distribuci.

Mezi často zmiňované distribuce patří

  • Open Social - Open Social is a Drupal 8 distribution for building social communities, intranets, portals and any other social project you can dream of.
  • Thunder - A distribution for professional publishing by Hubert Burda Media
  • deGov - deGov is the first Drupal 8 distribution focusing on the needs of (German) governmental organisations.

Už z popisů je vidět, že to nejsou amatérské projekty, ale velké a solidní projekty.

Závěrem

Než se pustíme do něčeho složitějšího, tak je třeba si projít základy. Takže Drupal core a jeho základní moduly.