Dělá vám problémy RAID - má divné jméno jako /dev/md127 ? Řešení je jednoduché.

Po reinstalaci systému, přendání disků do jiného počítače … může dojít k přejmenování RAID pole. Naštěstí stačí pár správných příkazů a máme zpátky hezký RAID /dev/md0.

V mém případě jsem měl dva rychlé SSD disky pro systém a dva velké HDD pro data. Obojí v RAID 1. Jednoho dne jsem se rozhodl přeinstalovat systém z Debian 9 na Debian 10. HDD disky jsem nechtěl ani omylem při reinstalaci a konfiguraci ohrozit, tak jsem je fyzicky odpojil. Po instalaci systému a připojení těchto disků se ale začaly hlásit jako /dev/md127, a cat /proc/mdstat ještě ukazovalo hlášky typu auto-read-only a resync=PENDING. Tak co s tím.

Návodů je na netu hodně, ale chvilku mi trvalo najít ten správný https://askubuntu.com/questions/63980/how-do-i-rename-an-mdadm-raid-arr…. A ani ten není vlastně kompletní. Přejmenovaný RAID si chceme připojit přes /etc/fstab, a to pomocí UUID. Ale není UUID jako UUID.

Takže jdeme na to.

1) Přejmenování /dev/md127 na /dev/md1

Jak jsem říkal, systém běží jako /dev/md0. V /etc/mdadm/mdadm.conf má záznam

ARRAY /dev/md/0  metadata=1.2 UUID=6a44812f:b6c34f58:975a7bb6:61d53bc8 name=bell15:0

Takže /dev/md127 budu chtít přejmenovat na /dev/md/1 (/dev/md1 se vytvoří pak automaticky).

Zastavíme špatně pojmenované pole:

mdadm --stop /dev/md127

Vytvoříme nově pojmenované pole - s daty by se nemělo nic stát. Ale znáte to, zálohovat na prvním  místě.

mdadm --assemble /dev/md/1 --name=bell15:1 --update=name /dev/sdc1 /dev/sdd1

Pomocí cat /proc/mdstat se podíváme, jestli je vše ok. Detailní informace nám ukáže

mdadm -Db /dev/md/1

Výstup tohoto příkazu si vložíme do /etc/mdadm/mdadm.conf.

A posledním příkazem si aktualizujeme initramfs

update-initramfs -u

Teď už můžeme restartovat, a i po restartu budeme mít naše nově pojmenované /dev/md1 pole.

 

2) Připojení RAIDu ve fstab pomocí UUID

Dejme tomu, že teď si chceme tento RAID připojit do nějaké složky. V /etc/fstab se na něm můžeme odkazovat pomocí jména, tedy /dev/md1. Nyní je ale v módě používat UUID daného pole, tak si ukážeme, jak na to.

Jak jsem říkal, existují dvě různá UUID. Začneme tím, co už známe:

root@bell15:~# mdadm --detail /dev/md1 | grep UUID
              UUID : becdc1af:2b848157:838b4773:d793cf18
root@bell15:~# grep becdc1af /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md/1  metadata=1.2 UUID=becdc1af:2b848157:838b4773:d793cf18 name=bell15:1

UUID potřebné pro fstab zjistíme následovně:

root@bell15:~# dumpe2fs /dev/md1 | grep UUID
dumpe2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Filesystem UUID:          296a24a7-6848-42e6-a4e8-312abeae0f53
 

Takže nová řádka v /etc/fstab vypadá například

root@bell15:~# grep 296a24a7 /etc/fstab
UUID=296a24a7-6848-42e6-a4e8-312abeae0f53  /data               ext4    defaults          0       2

Už to jenom otestujeme připojit a máme hotovo!