Návod jak nastavit Debian 9 Strech server s Xfce pro použití bez monitoru pomocí xserver-xorg-video-dummy a pro přistupovat k němu přes TeamViewer

V mém případě jsem potřebovat přístup ke vzdálenému serveru, kde mi běží pár virtuálů. Nejjednodušší pro mě použít TeamViewer pro připojení k serveru, kde pak vidím všechny běžící virtuály, a samozřejmě tak můžu dělat i další věci, jako bych seděl přímo u serveru.

Podobných návodů se na internetu již povaluje hodně, ale já jsem zápasil zřejmě se správným pořadím akcí, popř. jiným problémem, protože se mi po odeslání přihlašovacího dialogu do systému daná session vždy zasekla. tak jsem si napsal takový step-by-step návod.

Mimochodem, i tenhle celý návod si můžete nejdřív vyzkoušet v nějakém virtuálu, než se pustíte do reálného serveru.

 

1 Minimal Instalace Debian 9 Stretch

Pro začátek je třeba mít minimální systém, takže jen „standard systém utilities“ a asi i „SSH server“.

Není třeba instalovat „Debian desktop environment“ ani Xfce.

2) Dummy video driver xserver-xorg-video-dummy

Vzhledem k tomu, že nebudeme mít připojený žádný monitor, nainstalujeme si dummy balíček.

apt-get install xserver-xorg-video-dummy

S ním se nainstalují všechny potřebné balíčky pro běh X-serveru.

Teď je třeba nastavit si dummy display – do souboru /etc/X11/xorg.conf je třeba zapsat následující:

Section "Device"
    Identifier  "Configured Video Device"
    Driver      "dummy"
    VideoRam    16384
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier  "Configured Monitor"
    HorizSync   5.0 - 1000.0
    VertRefresh 5.0 - 200.0
    Modeline "1600x900" 33.92 1600 1632 1760 1792 900 921 924 946
EndSection

Section "Screen"
    Identifier  "Default Screen"
    Monitor     "Configured Monitor"
    Device      "Configured Video Device"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
         Viewport 0 0
         Depth 24
         Virtual 1600 900
    EndSubSection
EndSection


Samozřejmě si můžete na internetu najít jiné konfigurace pro různá rozlišení, popř. si vygenerovat vlastní.

3) Instalace grafického prostředí Xfce

Samozřejmě můžete instalovat, co chcete (https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment), ale Xfce je malé a jednoduché, tudíž vhodné provoz na serveru.

apt-get install xfce4

S ním se nainstalují všechny potřebné balíčky pro běh X-serveru, včetně lightdm. Doporučené další balíčky pro Xfce jsou xfce4-terminal, mousepad (editor) ... Já si ještě také vypínám Screen Locker (Applications >> Settings >> Session and Startup).

4) Instalace TeamViewer 14

Instalační .deb balíček je ke stažení zde https://www.teamviewer.com/en/download/linux/, stejně tak tam najdete link na System requirements & Installation notes. Není to žádná věda, ale důležité je to neprovádět v adresáři root, ale například v /opt:

cd /opt
apt install ./teamviewer_amd64.deb

Během instalace se přidá repozitář pro TeamViewer /etc/apt/sources.list.d/teamviewer.list Protože nechci automatické aktualizace, lze tento repozitář jednoduše vyřadit

teamviewer repo disable

Další příkazy najdete pomocí teamviewer –help, další důležité jsou

teamviewer daemon enable
teamviewer license accept
teamviewer passwd [PASSWD]
teamviewer info

5) Reboot a test připojení

Po restartování stroje se můžeme zkusit přihlásit pomocí TeamVieweru - ID relace i heslo známe, takže by se měl objevit přihlašovací dialog. Po přihlášení bychom měli vidět Xfce.

33Xfce přes TeamViewer

6) Instalace VMware player nebo VirtualBox

Nic složitého:

Ale ještě předtím nainstalovat

apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)

7) Autologin

Mě se ještě líbí, aby se po restartu automaticky nalogoval uživatel, a také aby se automaticky spustily virtuální stroje.

vi /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/01_debian.conf

Zde je třeba přidat řádky

[SeatDefaults]
autologin-user=uzivatel
autologin-user-timeout=0

A autostart aplikací se dá nastavit v Applications >> Settings >> Session and Startup

 

Závěrem

Jako obvykle, když už člověk zná cestu, tak to není nic složitého. Přesto v každém z bodů nahoře se může vyskytnout nějaký zádrhel, proto ještě jednou – je lepší si to nejdřív vyzkoušet nanečisto v nějakém virtuálu, až pak na serveru. Díky tomu pak člověk neztrácí čas a může rovnou na dálku začít pracovat.