Rychlé úvodní nastavení pro Debian 9 "Stretch" po instalaci systému

Čas od času je třeba přeinstalovat / nainstalovat nový systém. Pak se hodí mít někde poznámky, co je třeba nainstalovat, nastavit, nakonfigurovat ...
Tohle jsou věci, které vyhovují mně, a dalo mi nějaký čas to všechno někde najít. Třeba to pomůže i někomu jinému.

Tak bez dlouhého povídání rovnou do akce. Všechno jde vždy udělat lépe či jinak, ale tohle je to, co vyhovuje mně.

33Debian 9

povolit SSH pro root

vi /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin yes

upravit sources.list

vi /etc/apt/sources.list

  • odstranit CD-ROM zdroje, pokud tam jsou
  • zakomentovat deb-src repozitáře, zdrojáky nebudu potřebovat

provést aktualizaci

apt-get update && apt-get -y upgrade

instalace oblíbených balíčků

apt-get -y install vim mc rsync bash-completion curl

následné nastavení výchozího editoru

update-alternatives --config editor

crontab -e

vim - vypnutí otravné syntaxe

vi ~/.vimrc

syntax off

nastavení .bashrc

vi .bashrc

alias ls="ls --color=auto"
alias ll='ls -al'
alias l='ls -CF'

export LS_OPTIONS='--color=auto'

shopt -s histappend
HISTFILESIZE=20000
HISTSIZE=5000
HISTCONTROL=ig­noreboth
export HISTFILESIZE HISTSIZE HISTCONTROL

 

Tak to by mohlo pro začátek stačit. Pokud je vaše instalace třeba webový server někde na internetu, tak si ještě přečtěte pokračování - Jak si zabezpečit server.