Stripe seriál #2: Popis základních objektů Stripe - Customers, Products, Prices

Po úvodním seznámení s platební platformou Stripe se nyní podíváme, jak vlastně funguje. Před samotným spuštěním online placení je třeba se podívat na pár věcí.

Minule jsme si řekli, co je Stripe a kdy se hodí jeho nasazení. Dnes se podíváme na to nejzákladnější a nejzásadnější, alespoň dle mého názoru.

33Stripe logo

Test/Live data

První, co je třeba si uvědomit, že Stripe nabízí dva módy – testovací a produkční. Takže je třeba si na to dávat pozor. V testovacím lze zkoušet např. platby pomocí různých testovacích čísel platebních karet https://stripe.com/docs/testing#cards

Pokud si vytvoříte něco v testovacím módu, tak to nenajdete v produkčním, a naopak. Pokud si tedy např. nadefinujete nějaký Produkt (viz dále) pro testování, musíte ho pak vytvořit i v produkčním.

 

Payments

https://stripe.com/en-cz/payments

Payment = platba, je základní jednotka použitá k placení. Ať vytvořím platbu napřímo či pomocí Invoice (viz dále), zobrazí se zde.

V detailu je vidět kdo, kdy a kolik zaplatil, jaký byl například převodní kurz, jaké byly Stripe poplatky … A samozřejmě také, zdali platba vlastně úspěšně proběhla.

Platba může proběhnout za nějaké zboží (viz Products dále), nebo to může být i libovolná částka s ničím dalším nesouvisejícím.

Po každé úspěšné platbě je automaticky vytvořený Receipt = účtenka. Ta existuje ve formě PDF, a lze ji zasílat (i automaticky) emailem.

 

Balances

Zatím jsem neměl potřebu tuto sekci zkoumat, zdá se, že se týká převodu získaných peněz, tedy ze Stripe na náš bankovní účet.

 

Customers

Customer = zákazník. Platba ovšem nemusí být spojená s žádným zákazníkem. Customer ve Stripe je vlastně jen unikátní identifikátor, žádné další políčko zde není povinné ani jedinečné, a to včetně emailu. Pokud to tak potřebujete, musíte se o to postarat sami (např. před platbou po vyplnění formuláře vzít zadaný email a API dotazem zjistit, jestli už takový existuje, a pak tedy buď vytvořit nebo použít existujícího zákazníka). Mít v tom systém se podle mě vyplatí.

Naopak, pokud chcete, můžete si u zákazníka uložit jeho adresu (fakturační i dodací), jeho měnu, firemní Tax ID (IČO) …

Pod položkou Customers najdeme další dvě související – Subscriptions pro předplatné a Invoices pro faktury. Předplatným jsem se nezabýval, takže se podíváme na detailněji na Invoices.

 

Invoices

Invoice = faktura. Tady je třeba si znovu uvědomit, že Stripe je celosvětový nástroj, apodle toho je tak postavený. Nabízí pouze dva doklady, které se mohou vytvořit. Jedním z nich je Invoice, dokument, který se vytváří před platbou - pokud je tedy zvolená takováto metoda. Online platba může proběhnout i bez existence Invoice. A pak Receipt (viz výše) po platbě, jako doklad o zaplacení. Pokud potřebujete něco jiného, musíte se poohlédnout mimo Stripe.

 

Connected accounts

Neboli Stripe Connect https://stripe.com/en-cz/connect, je služba umožňující propojení externích služeb se Stripe. Např. pro propojení s minule zmiňovaným Shopify.

 

Products

Product = zboží.  Zde definujeme, co konkrétně budeme nabízet. Každý produkt musí mít definovanou alespoň jednu Price = cenu. Ta může být jednorázová či opakující se (např. měsíční předplatné). Můžeme definovat např. produkt vstupné na konferenci, a to může mít dvě ceny, např. 100EUR nebo 90USD. 

 

V sekci Products najdeme další důležité podpoložky, a to

  • Coupons
  • Shipping rates
  • Tax rates
  • Payment links

 

Coupons

Slevový kupón může být v procentech či pevná částka, může se vázat na konkrétní produkt, může mít omezení na počet použití, časové omezení …

Rozhodně zajímavá funkcionalita.

 

Shipping rates

Popravdě jsem nezkoušel, jelikož jsem Stripe používal na virtuální zboží typu registrace na online konferenci.

 

Tax rates

https://stripe.com/en-cz/tax

Přiznám se, nejsem finanční expert, jak přesně fungují daně, to netuším. Každopádně zde si můžete zadat VAT (nebo Sales tax, GST, custom) pro danou zemi. Pro ní se pak cena navýší o daň (v případě Exclusive), nebo pro Inclusive je daň už v ceně.

 

Payment links

Payment link = platební odkaz. Nejjednodušší cesta, jak vytvořit odkaz na platbu pro jeden vybraný produkt. Odkaz lze pak umístit na stránky, poslat emailem, nasdílet na nějaké sociální síti …

 

Reports

Poslední položka se týká reportování a analytiky, zatím jsem neměl potřebu detailněji prozkoumávat.

 

 

Závěr

Tento druhý díl seriálu o Stripe byl věnovaný prozkoumávání nabídky Stripe. Odkazy najdeme v Stripe Dasboard, kde si můžeme všechno prohlédnou a hlavně vyzkoušet - v Test módu.

Jak konkrétně vytvořit stránku pro placení, a co to je Stripe Checkout nebo Hosted invoice page, na to se podíváme příště.